Кои сме ние?

Ние сме онези, които чувстват тежестта на отговорността и които вярват, че можем да постигнем хубави неща. Ние сме хора, които действа, вярват и не са загубили надежда, че света може да бъде едно по-добро място. Ние сме осъзнати активисти. Ние сме от революцията на любовта. Ние сме твои приятели и има милиони като нас. Присъединете се към борбата!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s